Wczytuję dane...
Regulamin promocji

Regulamin promocji Kup 5 x Painting Gel, a Piórnik dostaniesz gratis!

1. Postanowienia ogólne

1.1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Kup 5 x Painting Gel, a Piórnik dostaniesz gratis!” (dalej jako: „Promocją) w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.e-abagroup.com/ (dalej jako: „Sklep Internetowy).

1.2. Organizatorem Promocji jest INTER GROUP S.C. Dawid Skiba & Eliza Trzmiel z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ks. Cz. Klimasa 41C/11, 50-515 Wrocław ), posiadająca nr NIP 8992800586, REGON 365512438; będąca właścicielem marki Aba Group oraz Sklepu Internetowego (dalej jako: „Organizator).

1.3. Promocja skierowana jest do konsumentów detalicznych i hurtowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj. z późn. zm.), dalej jako: „Konsument”. 

1.4. Przystąpienie do udziału w Promocji oznacza zgodę Konsumenta na brzmienie Regulaminu i związanie postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji.

2. Zasady promocji

2.1. Promocja trwa od dnia 01.04.2021 godz. 00:00 do 30.04.2021 godz. 23:59, lub momentu wyczerpania asortymentu objętego Promocją.

2.2. W ramach Promocji, Konsument uprawniony będzie w terminie wskazanym w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu Promocji, do zakupu produktów dostępnych wskazanych w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu Promocji w Sklepie Internetowym, z możliwością otrzymania gratisowego Piórnika Aba Group.

2.3. W celu uczestnictwa w Promocji, Konsument podczas podsumowania zamówienia w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zakupu dowolnych 5, bądź więcej sztuk Painting Geli Aba Group o pojemności 5ml, prawidłowego wpisania danych pozwalających na realizację zamówienia oraz kliknięcie przycisku „Do kasy” . Do zamówienia automatycznie zostanie dodany gratisowy produkt.

Limit ilościowy darmowych produktów to 1 sztuka na zamówienie, niezależnie od ilości zakupion
ych geli.

2.4. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne w Sklepie Internetowym z kategorii Painting Gele Aba Group.

2.5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.e-abagroup.com/_cms/view/34/regulamin-promocji.html

3.2. Organizator nie odpowiada za brak skorzystania przez Konsumenta z Promocji, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi różnicy pomiędzy opłaconą przez Konsumenta wartością zamówionych produktów, a wartością zamówienia tych samych produktów w cenie promocyjnej, tj. w przypadku skorzystania z Promocji.

3.3. Konsumentowi korzystającemu z Promocji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w ważnych przypadkach, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany Regulaminu Promocji zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu Promocji i wchodzą w życie z momentem ich opublikowania. W przypadku zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie Promocji, zastosowanie mają niezmienione postanowienia Regulaminu Promocji, obowiązujące w momencie składania zamówienia.

3.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, w tym w zakresie reklamacji produktów czy prawa do odstąpienia od umowy, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Regulamin promocji -30% na lakiery hybrydowe Aba Group

1. Postanowienia ogólne

1.1. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „-30% na lakiery hybrydowe Aba Group” (dalej jako: „Promocją) w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.e-abagroup.com/ (dalej jako: „Sklep Internetowy).

1.2. Organizatorem Promocji jest INTER GROUP S.C. Dawid Skiba & Eliza Trzmiel z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ks. Cz. Klimasa 41C/11, 50-515 Wrocław ), posiadająca nr NIP 8992800586, REGON 365512438; będąca właścicielem marki Aba Group oraz Sklepu Internetowego (dalej jako: „Organizator).

1.3. Promocja skierowana jest do konsumentów detalicznych i hurtowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj. z późn. zm.), dalej jako: „Konsument”. 

1.4. Przystąpienie do udziału w Promocji oznacza zgodę Konsumenta na brzmienie Regulaminu i związanie postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji.

2. Zasady promocji

2.1. Promocja trwa od dnia 01.04.2021 godz. 00:00 do dnia 30.04.2021 godz. 23:59 włącznie bądź do momentu wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.2. W ramach Promocji, Konsument uprawniony będzie w terminie wskazanym w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu Promocji, do zakupu produktów dostępnych wskazanych w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu Promocji w Sklepie Internetowym, z rabatem wynoszącym 30% ceny produktów brutto, z wyłączeniem kosztów dostawy.

2.3. W celu uczestnictwa w Promocji, Konsument podczas podsumowania zamówienia w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do prawidłowego wpisania danych pozwalających na realizację zamówienia oraz kliknięcie przycisku „Do kasy” . Podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym, Cena za zamówienie produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o 30% brutto. W przypadku jednoczesnego zamówienia produktów objętych Promocją oraz produktów wyłączonych z Promocji (wskazanych w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu Promocji), cena produktów wyłączonych z Promocji nie zostanie obniżona.

2.4. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne w Sklepie Internetowym z następujących kategorii:

  • Baza/Top

  • BASIC LINE

  • PRIME LINE

  • UNIQUE LINE

2.5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.e-abagroup.com/_cms/view/34/regulamin-promocji.html

3.2. Organizator nie odpowiada za brak skorzystania przez Konsumenta z Promocji, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi różnicy pomiędzy opłaconą przez Konsumenta wartością zamówionych produktów, a wartością zamówienia tych samych produktów w cenie promocyjnej, tj. w przypadku skorzystania z Promocji.

3.3. Konsumentowi korzystającemu z Promocji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w ważnych przypadkach, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany Regulaminu Promocji zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu Promocji i wchodzą w życie z momentem ich opublikowania. W przypadku zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie Promocji, zastosowanie mają niezmienione postanowienia Regulaminu Promocji, obowiązujące w momencie składania zamówienia.

3.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, w tym w zakresie reklamacji produktów czy prawa do odstąpienia od umowy, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.