1. Zapytanie ofertowe: Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej ABA GROUP na rynkach
zagranicznych.

Numer projektu/Wniosku
Wniosek POIR.03.03.03-02-0034/18

 

 

Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej ABA GROUP na rynkach zagranicznych
 
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów marki ABA GROUP dzięki udziałowi w
branżowym programie promocji branży kosmetycznej. Wnioskodawca będzie skutecznie promować markę
produktową ABA GROUP, by stała się marką rozpoznawalną jednocześnie promując Markę Polskiej Gospodarki.
Działania z wskazanego branżowego programu promocji będą prowadzone na następujących rynkach: rosyjskim
(rynek perspektywiczny), ukraińskim (rynek perspektywiczny), oraz na rynku włoskim.
Celem projektu jest rozwój internacjonalizacji działalności Wnioskodawcy, promocja własnej marki produktowej
wraz z promocją Marki Polskiej Gospodarki. Ponadto celem jest pozyskanie nowych klientów zagranicznych,
wzrost przychodów z eksportu. W rezultacie projektu dojdzie do rozwoju poziomu internacjonalizacji
Wnioskodawcy, zwiększą się jego przychody i zyski z eksportu, Środki uzyskane dzięki zagranicznej sprzedaży,
jak również rozpoznawalność marki na rynkach międzynarodowych przyczynią się do umocnienia pozycji
gospodarczej Wnioskodawcy. Pozyskanie klientów zagranicznych przyczyni się do uniezależnienia się od rynku
krajowego i wypromowania swojej marki produktowej. Projekt przyczyni się do zbudowania trwałych przewag
konkurencyjnych Wnioskodawcy w oparciu silną markę produktową i internacjonalizację. Projekt przyczyni się do
trwałego rozwoju Wnioskodawcy i polskiej gospodarki.
Wartość projektu:
945378,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
576450,00 PLN

Materiały rekłamowe

Twój koszyk ()